Realizowane projekty

Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku w ramach realizacji zadania publicznego

„Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego…”

realizuje w okresie od 01.05.2016 r. do 31.07.2016 r.

projekt współfinansowany przez  Samorząd Województwa Wielkopolskiego

pn. Rozbudowa miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku

Adresatami zadania publicznego będą turyści, korzystający ze szlaków turystycznych z terenu województwa wielkopolskiego.

W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowane miejsce odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku, przy prawobrzeżnej stronie głównej rzeki wielkopolski – Warty. Jest to miejsce szczególne, gdyż przebiega tutaj 5 szlaków turystycznych: pieszy – Trasa Nadwarciańska, konny: „Podkuta Szóstka”, Szlak Kajakowy, Nadwarciański Szlak Rowerowy, szlak żeglugi śródlądowej „Wielka Pętla Wielkopolski”.

Głównym celem projektu jest:

– rozwój i poprawa bazy turystycznej w miejscowości Sławsk,

– wzrost liczby turystów,

– wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

– stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego,

– wydłużenie czasu pobytu turystów w Sławsku,

– wzrost atrakcyjności miejscowości Sławsk,

– zwiększenie miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku,

– rozwój infrastruktury towarzyszącej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Prezes Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY

Mariola Budzińska

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

20160704_171550

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku w ramach realizacji zadania publicznego

Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu skierowanych do dzieci i młodzieży

realizuje w okresie od 11.04.2016 do 31.07.2016r.

projekt współfinansowany przez  Starostwo Powiatowe w Koninie

pn.„Roztańczony przedszkolak w powiecie konińskim”

Adresatami zadania będą dzieci w wieku 3-5 lat z przedszkoli w gminie Rzgów, Stare Miasto, Grodziec i Rychwał, które wezmą udział w warsztatach tanecznych.

Głównym celem projektu jest:

– wspieranie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich,

– zaspokojenie potrzeb dzieci w dziedzinie tańca,

– integracja społeczności lokalnej,

– rozwój aktywności twórczej wśród przedszkolaków poprzez warsztaty taneczne.

Projekt zakończy się  festynem integracyjnym na którym odbędzie się przegląd tańców ludowych w wykonaniu dzieci przedszkolnych uczestniczących w warsztatach.

Prezes Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY

Mariola Budzińska

powiatkonin_logo_promocja  DzikieBobry

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny