Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA (4-latki i 5-latki)

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań.

8.30-9.00 Gimnastyka poranna. Czynności porządkowe w sali.

9.00-9.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie.

9.30-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych.

10.30-11.45 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry sportowe, spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-14.00 Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające oraz oddechowe. Zabawy wspomagające rozwój dziecka. Czytanie bajek oraz opowiadań, słuchanie nagrań płytowych.

14.00-14.15 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.15-15.00 Podwieczorek.

15.00-17.00 Zajęcia organizowane w grupach, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, utrwalanie treści programowych, pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY PLAN DNIA (2,5-latki i 3-latki)

7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań.

8.30-9.00 Gimnastyka poranna. Czynności porządkowe w sali.

9.00-9.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie.

9.30-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych.

10.30-11.45 Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry sportowe, spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-14.00 Odpoczynek na leżakach.

14.00-14.15 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.15-15.00 Podwieczorek.

15.00-17.00 Zajęcia organizowane w grupach, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, utrwalanie treści programowych, pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny